«Νέα Ενοριακή» 10 Σεπτεμβρίου – 17 Σεπτεμβρίου 2023