«Νέα Ενοριακή» 3 Σεπτεμβρίου – 10 Σεπτεμβρίου 2023