Νέο δῶρο στούς ὁμοφυλοφίλους!

 Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

Ὅλα γιὰ τὸ παιδί! Αὐτὸ ἦταν κάποτε τὸ σύνθημα μιᾶς κοινωνίας, πού μὲ ἁγνὴ ἀγάπη ἄγγιζε τὸ πρόσωπο τοῦ μικροῦ παιδιοῦ καὶ μὲ τρυφερὸ σεβασμὸ τὸ ἔπλαθε φυσιολογικά. Αὐτὸ ἦταν φυσικὰ καὶ τὸ σύνθημα τῆς Ἐκκλησίας, πού ἡ ἀγκαλιά της εἶναι ἡ προέκτασις τῆς ἀγκαλιᾶς τοῦ Χριστοῦ, πού ἀγκάλιασε τὸ παιδὶ (Ματθ. θ’ 36).

Σήμερα στὸν τόπο μας τὸ παιδί:

 • Εἶναι ἀνεπιθύμητο, γι’ αὐτὸ καὶ κατὰ φρικιαστικὸ τρόπο τὸ δολοφονοῦμε καὶ τὸ πολτοποιοῦμε μὲ τὴν ἄμβλωσι. Καὶ ὁ φόνος ἐκτελεῖται μέσα στὴν πιὸ ἁγία κούνια τοῦ παιδιοῦ, πού εἶναι ἡ μήτρα τῆς κυοφορίας.
 • Εἶναι ἀνεπιθύμητο, γι᾽ αὐτό τοῦ κλείνουν βαρειά τὴν πόρτα μὲ τὶς πονηρὲς κλειδαριές της ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας.
 • Εἶναι κάποτε ἐγκαταλελειμμένο ἀπὸ τὸ φυσικό του περιβάλλον καὶ ριγμένο σὲ κάποιο ἵδρυμα.
 • Εἶναι πεταμένο στὸν καιάδα μιᾶς ἀνήθικης κοινωνίας, πού θέλει νὰ τὸ πονηρέψη ἀπό τά δέκα του χρόνια καὶ σιγὰ-σιγὰ νὰ τὸ ἐκπορνεύση.
 • Εἶναι ἕρμαιο δασκάλων καὶ καθηγητῶν (φυσικὰ ὄχι ὅλων), πού τοῦ σερβίρουν ἀθεϊστικές καὶ ἀνώμαλες θεωρίες…
 • Εἶναι μπλεγμένο στὰ δίχτυα «φίλων» καὶ «φιλενάδων», πού τὸ σπρώχνουν στὴν ἀνηθικότητα, κάποτε καὶ στὴν ἐγκληματικότητα.

Πάνω στὸ πρόβλημα «παιδὶ» ἦρθε ἡ ὑποκρισία 161 βουλευτῶν, νὰ ἐνδιαφερθοῦν τάχα γιὰ τὸ παιδί! Στὶς 9 Μαΐου ψήφισαν νόμο (σὲ ἄσχετο νομοσχέδιο), ὅπου δίνουν τὸ δικαίωμα ἀναδοχῆς παιδιῶν στὸν ὁποιοδήποτε, ἀκόμα καὶ σὲ «ὁμόφυλα ζευγάρια»!

 • Περίμενε ἡ μεγίστη πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ ὑψώση ἐγκαίρως στεντόρεια φωνὴ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ προλάβη τὸ νέο παιδοκτόνο ἔγκλημα. Δὲν μπορεῖ νὰ παραδίδουν παιδιά της στὴν ἐλεεινὴ ἀγκαθιὰ (ὄχι ἀγκαλιά!) ἀνώμαλων ἀτόμων, κι ἐκείνη νὰ σιωπᾶ ἢ νὰ ψελλίζη κάποια ἄτονη διαμαρτυρία.
 • Τὴ θέσι τῆς Ἐκκλησίας μέσα στὸ «συνέδριο τῶν παρανόμων» πῆραν καὶ διακήρυξαν, ὅπως τότε (ὁ Νικόδημος-Ἰωάν. ζ’ 50 καὶ ὁ Γαμαλιὴλ -Πράξ. ε’ 34), ὡρισμενοι βουλευτές. Ἀψήφισαν τὶς εἰρωνεῖες τῶν πολλῶν, διεκήρυξαν τὴν ἱερότητα τοῦ παιδιοῦ καὶ καυτηρίασαν ἀπερίφραστα τὴν ὁμοφυλοφιλία.

Ἀναφέρουμε χαρακτηριστικά τούς βουλευτὲς κ.κ. Νίκ. Νικολόπουλο, Μάρκο Μπόλαρη, Ἰωάν. Μιχελογιαννάκη καὶ Κώνστ. Κατσίκη. Ὁ τελευταῖος μίλησε ὡς πιστὸς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας. «Παραβιάζετε -εἶπε- τὸ νόμο τῆς ἠθικῆς καὶ ὑποστηρίζετε τὴν ὁμοφυλοφιλία, πού σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἐνεργεῖ ἐγκληματικὰ καὶ ὡς παιδο-φιλία». Ὅσο γιὰ τὴν ἀναδοχὴ παιδιῶν καὶ ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια τόνισε: «Δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιδίδεσαι στὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ ὄχι στὴ διαιώνισι τοῦ εἴδους σου καὶ μετὰ νὰ ζητᾶς τὸ παιδὶ ἄλλου»!

 • Οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν, στὰ ὁποῖα ἀποθέτουν τὴ ζωὴ μικρῶν παιδιῶν, μιλοῦσαν συνεχῶς στὴ Βουλὴ γιά… ἀγάπη στὸ παιδί! Μὰ ἀγάπη, πού χαρίζει τὸ ἀθῶο παιδὶ στὸν πιὸ ἐλεεινὸ βοῦρκο, δὲν εἶναι ἀγάπη. Εἶναι ἔγκλημα!

Πῶς θὰ μεγαλώση τὸ παιδὶ σὲ ἕνα περιβάλλον, ὅπου ὁ μπαμπὰς συζῆ μὲ δεύτερο μπαμπά, ἢ ἡ μαμὰ συζῆ μὲ δεύτερη μαμά; Μέσα στὴν ἀνωμαλία θὰ μάθη τὴ σωστὴ βιολογικὴ λειτουργία στὴ σεξουαλικὴ σφαῖρα;

 • Κακὴ καὶ πάλι ἐντύπωσι προξένησε ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευσις, πού ἐν ὀνόματι τῆς μὴ κομματικῆς πειθαρχίας, ἄφησε βουλευτές της καὶ ψήφισαν τὸ νέο δῶρο, πού πρόσφερε ὁ κ. Τσίπρας στοὺς ὁμοφυλόφιλους.
 • Ὅσο γιὰ τὰ παιδιά, καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἱδρύματα μποροῦν νὰ βελτιωθοῦν, ἀλλὰ καὶ ὑπάρχουν χιλιάδες φυσιολογικά ζευγάρια, πού διψᾶνε γιὰ ἕνα καὶ περισσότερα παιδιά. Υἱοθετώντας ξένα παιδιὰ δείχνουν ἀγάπη μεγαλύτερη καὶ ἀπὸ αὐτὴν τῶν φυσικῶν γονέων. Ἔτσι θεραπεύουν τὴ φυσικὴ ἀτεκνιά τους καὶ ἱκανοποιοῦν τὸν πόθο νὰ καταστῆ τὸ σπίτι τοὺς εὐλογημένος παιδότοπος.