Τι σημαίνει για τα παιδιά μας μία εθνική επέτειος;