Η απογοήτευση του Λόρδου Βύρωνα από τους νεο – Έλληνες

Επιμέλεια: Ερρίπης Κωνσταντίνος

Ο μεγάλος φιλέλληνας λάτρευε την Ελλάδα αλλά είχε μια απροκάλυπτη απέχθεια για τους Έλληνες.

«Ποιητή, τι έχεις να κάνεις άλλο εδώ, μια κοκκινάδα
Για κάθε Έλληνα να νοιώθεις και να κλαις για την Ελλάδα»
(από το έργο του «Δον Ζουάν»)

«Ω Ελλάδα, πώς δε σ’ αγαπούν αυτοί που σου χρωστούν
Το καθετί, αίμα, γέννηση, κι ως και θεούς προγόνους
Που σήμερα ντροπιάζουνε ξεφυλισμένους γόνους»
(από το έργο του «Τσάιλδ Χάρολδ»)

«Ειδικά οι Έλληνες είναι ένα λυπηρό δείγμα της στενής σχέσης ανάμεσα στην ηθική κατάπτωση και την εθνική παρακμή»
(από το έργο του «Notes to Child Harold’s Pilgrimage»)

«Ω χώρα των αθάνατων ηρώων, που τα εδάφη
Και τα βουνά σου κ’ οι σπηλιές κι’ οι κάμποι σου, καν τάφοι
Της δόξας ήταν ξακουστοί, καν λευτεριάς παλάτια
Κοκκαλοθήκη των τρανών, ποιος θα το πει μονάχα
Δεν έχει μείνει από τα σε πέρεξ αυτό μονάχα»
(από το έργο του «Γκιαούρ»)

(στοιχεία από «Ιστορικά» εκδ. Ελευθεροτυπία  τευχ 281 σελ. 45 – 47)