Ιατρικά

Το κοινωνικό φαινόμενο της γεροντικής άνοιας

Σχεδόν 36 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άνοια παγκοσμίως. Μέχρι το 2050…