Θεομητορικά

Παρακλητικοί Κανόνες – Ευχαριστήριοι Ύμνοι στη Θεοτόκο

Τριπλή η ευχαριστία μας στη Παναγία. Να την πιστεύουμε ως Θεοτόκο, να τη…


῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς

π. Γεωργίου Δορμπαράκη. «῾Ικετεύω, Παρθένε, ...τῆς ἀθυμίας τήν ζάλην,…


Ακολουθία των Χαιρετισμών: Το Θεομητορικό μονοπάτι για την Μεγάλη Εβδομάδα

Ο Ακάθιστος Ύμνος μοιάζει με ένα αέναο και συνεχές ταξείδι. Ένα εσώτερο ταξείδι…