Ευαγγελικό ανάγνωσμα

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου – Της Τυρινής

῞Οταν νηστεύετε, νὰ μὴ γίνεστε σκυθρωποί,...


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου 2017 – Απόκρεω

Σᾶς βεβαιώνω πὼς ἀφοῦ δὲν τὰ κάνατε...


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου 2017 – Του Ασώτου

“πατέρα, ἁμάρτησα στὸν Θεὸ καὶ σ’ ἐσένα...


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου 2017 – Τελώνου και Φαρισαίου

…Σᾶς βεβαιώνω πὼς αὐτὸς ἔφυγε γιὰ τὸ...


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Ιανουαρίου 2017 – ΙΖ´ Ματθαίου (Χαναναίας)

«Μεγάλη εἶναι ἡ πίστη σου, γυναίκα! ῍Ας...


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Ιανουαρίου 2017 – ΙΕ´ Λουκά

Ἐκεῖνο τὸν καιρό, ὁ ᾿Ιησοῦς περνοῦσε...


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2017 – ΙΒ´ Λουκά

Ἐκεῖνο τὸν καιρό, καθὼς ἔμπαινε ὁ...


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2016 – ΙΑ Λουκά

῞Ενας ἄνθρωπος ἑτοίμασε μεγάλο δεῖπνο...


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου 2016 – Ι´ Λουκά

Γυναίκα, ἀπαλλάσσεσαι ἀπὸ τὴν ἀρρώστια...


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Νοεμβρίου – ΙΓ´ Λουκά

Πόσο δύσκολα θὰ μποῦν στὴ βασιλεία τοῦ...