Νέα Ενοριακή

«Νέα Ενοριακή» 15 – 22 Απριλίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……


«Νέα Ενοριακή» 1 – 15 Απριλίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……


«Νέα Ενοριακή» 25 Μαρτίου – 1η Απριλίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……


«Νέα Ενοριακή» 18 – 25 Μαρτίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……


«Νέα Ενοριακή» 11 – 18 Μαρτίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……


«Νέα Ενοριακή» 4 – 11 Μαρτίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……


«Νέα Ενοριακή» 25 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……


«Νέα Ενοριακή» 18 – 25 Φεβρουαρίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……


«Νέα Ενοριακή» 11 – 18 Φεβρουαρίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……


«Νέα Ενοριακή» 4 – 11 Φεβρουαρίου 2018

Ενημερωτική έκδοση Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας……