Ευαγγελίστρια 2018

Πρωτ. Γεώργιος Σχοινάς: «Ο Σταυρός είναι το μεγαλύτερο μάθημα ζωής» (video)

Κανένας που κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, την...


Πρωτ. Βασίλειος Τσιμούρης: «Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να χωρέσει τον αχώρητο» (video)

Μετανοώντας, πλησιάζουμε τον Θεό και τον...