«Νέα Ενοριακή» 7 Ιανουαρίου 2024 – 14 Ιανουαρίου 2024