«Νέα Ενοριακή» 31 Δεκεμβρίου 2023 – 7 Ιανουαρίου 2024