Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του Τέμπλου στην Ευαγγελίστρια Πειραιώς

Ολοκληρώθηκαν οι εκτεταμένες εργασίες που είχαν ξεκινήσει με το Τέμπλο, στοχεύοντας στην ανάδειξη του κάλλους του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.

Το Τέμπλο, όπως είχαμε όλοι παρατηρήσει, σε πολλά σημεία του, παρουσίαζε φθορές και απώλειες των χρωματισμών πάνω στην κτιστή επιφάνειά του, όπως και  κάποιες εικαστικές και αισθητικές ατέλειες, λόγω κυρίως της παλαιότητάς του.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την συντήρηση και την ζωγραφική διακόσμηση του Τέμπλου, την στερέωση των τμημάτων που παρουσίαζαν φθορές, την συμπλήρωση των απωλειών και των ρωγμών και την επιχρύσωση τμημάτων που φέρουν ανάγλυφο διάκοσμο.

Εκτός όμως αυτών, εκτεταμένες ήταν και οι εργασίες για τον καθαρισμό, την συντήρηση και αποκατάσταση των φορητών και σταθερών εικόνων του Τέμπλου, που παρουσίαζαν έντονες και εκτεταμένες φθορές και οι οποίες χρονολογούνται από το 1899.

Προκειμένου να συντηρηθούν και να αναδειχθούν οι εικόνες του τέμπλου πραγματοποιήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:

 • Φωτογραφική τεκμηρίωση.
 • Αφαίρεση των μεταλλικών πάμφυλλων όπου υπάρχουν, από την επιφάνεια των εικόνων.
 • Δοκιμές καθαρισμού, ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος διαλύτης που θα

εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 • Απεντόμωση του ξύλινου υποστηρίγματος με την εφαρμογή απεντομωτικού

υλικού (γέλη περμεθρίνης).

 • Καθαρισμός του ξύλινου υποστηρίγματος με σκοπό την απομάκρυνση των

επικαθήσεων.

 • Στερέωση του ξύλινου υποστηρίγματος με ακρυλική ρητίνη Paraloid B72 σε

ακετόνη σε αναλογίες 3‐5% κ.β.

 • Στερέωση των ρωγμών και των αποσπασμένων τμημάτων του ξύλινου φορέα με βυνιλική κόλλα τύπου Vinavil Stella Bianca.
 • Στερέωση της προετοιμασίας και της ζωγραφικής επιφάνειας με ακρυλικό

γαλάκτωμα Primal σε νερό σε αναλογίες 10‐15 % κ.ό. Όπου χρειάστηκε ασκήθηκε μικρή πίεση με βάρος με την παρεμβολή φύλλου πολυεστερικής μεμβράνης (melinex).

 • Καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας με χημικό και μηχανικό τρόπο με κατάλληλους χημικούς διαλύτες, με τη χρήση μεγεθυντικού φακού για επιμελή έλεγχο της λεπτής αυτής εργασίας. Ο καθαρισμός έγινε τμηματικά με παράλληλο έλεγχο του χρόνου παραμονής των διαλυτών στη ζωγραφική επιφάνεια με την εφαρμογή white spirit στην υπό καθαρισμό περιοχή, καθώς το τελευταίο εξουδετερώνει τη δράση των διαλυτών. Ο καθαρισμός περιελάμβανε την αφαίρεση λιπαρών ουσιών και επιφανειακών ρύπων και την απομάκρυνση του οξειδωμένου βερνικιού. Ο καθαρισμός δεν ήταν ιδιαίτερα έντονος-βαθύς, προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική πατίνα των εικόνων.
 • Αισθητική αποκατάσταση με υδατοδιαλυτά χρώματα σύμφωνα με τη δεοντολογία συντήρησης.
 • Επίχριση βερνικιού στην επιφάνεια της ζωγραφικής.
 • Επίχριση της πίσω όψης των εικόνων με συντηρητικό ξύλου και σε χρωματικό τόνο όμοιο με αυτόν του φυσικού ξύλου.
 • Στόχος μας, η αισθητική ανάδειξη του Τέμπλου να δώσει φως και λαμπρότητα στο Ναό μας.