«Νέα Ενοριακή» 19 Φεβρουαρίου – 26 Φεβρουαρίου 2023