«Νέα Ενοριακή» 12 Φεβρουαρίου – 19 Φεβρουαρίου 2023