«Νέα Ενοριακή» 25 Δεκεμβρίου 2022 – 1η Ιανουαρίου 2023