«Νέα Ενοριακή» 18 Σεπτεμβρίου – 25 Σεπτεμβρίου 2022