«Νέα Ενοριακή» 4 Σεπτεμβρίου – 11 Σεπτεμβρίου 2022