ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΕΒ Κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 14-08-21

“ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΕΒ Κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 14-08-21”.