Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Θεοδωρόπουλος της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ἀγγέλει μετά βαθυτάτης, κατ’ ἄνθρωπον, θλίψεως καί ὀδύνης, τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Θεοδωροπούλου, Ἐφημερίου Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς, ἐκδημήσαντος ἐξ ἀνακοπῆς καρδίας, εὐόρκως, θεοφιλῶς καί ἀόκνως διακονήσαντος τήν Ἁγιωτάτην ἡμῶν Ἐκκλησίαν.

 Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία αὐτοῦ τελεσθήσεται τήν Τετάρτην 30 λήγοντος μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 12.30 μμ, εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς, ἡ δέ ταφή αὐτοῦ, εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ἐν Σχιστῷ Ἀττικῆς. Κύριος ὁ Θεός ἀναπαύσει τήν ψυχήν τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιερέως Ἰωάννου Θεοδωροπούλου ἐν χώρᾳ ζώντων.