Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει»

Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου στις 19.30 από το « Ενορία εν δράσει» στο YouTube μπορείτε να παρακολουθήσετε την «Χάρτα της Ελλάδος», την Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή. Το ιστορικό αυτό μνημείο του Ελληνισμού, όπως χαρακτηρίζεται. Ανάλυση, αποκωδικοποίηση των συμβολισμών της και ένταξή της στο στρατηγικό σχέδιο τηςεπανάστασης που ο δημιουργός της Ρήγας Βελεστινλής ετοίμαζε.

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο Ιστορικός Ιατρικής Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:

https://youtu.be/NorHbC6bRPU