Ορθόδοξη Μαρτυρία – Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΒΟΥΝΗ

“Ορθόδοξη Μαρτυρία – Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΒΟΥΝΗ”. Κυκλοφορία: 2020.