«Νέα Ενοριακή» 20 Σεπτεμβρίου – 27 Σεπτεμβρίου 2020