«Νέα Ενοριακή» 13 Σεπτεμβρίου – 20 Σεπτεμβρίου 2020