«Νέα Ενοριακή» 6 Σεπτεμβρίου – 13 Σεπτεμβρίου 2020