«Νέα Ενοριακή» 16 Φεβρουαρίου – 23 Φεβρουαρίου 2020