«Νέα Ενοριακή» 29 Δεκεμβρίου 2019 – 6 Ιανουαρίου 2020