«Νέα Ενοριακή» 22 Σεπτεμβρίου – 29 Σεπτεμβρίου 2019