«Νέα Ενοριακή» 15 Σεπτεμβρίου – 22 Σεπτεμβρίου 2019