«Νέα Ενοριακή» 8 Σεπτεμβρίου – 15 Σεπτεμβρίου 2019