«Νέα Ενοριακή» 23 Δεκεμβρίου 2018 – 6 Ιανουαρίου 2019