«Νέα Ενοριακή» 23 Σεπτεμβρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2018