«Τοπία» από ψυχικές διαδρομές – 52

Του π. Βασιλείου Θερμού 

Δεν θα ήταν εφικτό να αναπτυχθή θείος έρωτας από τον άνθρωπο, παρά μόνο ως απόκριση σε έναν άλλο έρωτα, του Θεού. Αυτός ο έρωτας φανερώθηκε προς την ανθρωπότητα στο πρόσωπο του Χριστού, ο Οποίος, κατά τον μελετώμενο Πατέρα, αποτελεί το «κατάλυμα των ανθρωπίνων ερώτων».

Στον βαθύ έρωτα ποθεί κανείς να παραδοθή στον άλλον, να κυριευθή από τις επιθυμίες του. Και εδώ θα εγερθούν εύλογες ενστάσεις˙ στους ανθρώπινους έρωτες άλλοτε δεν είσαι σίγουρος για αισθήματα του άλλου, άλλοτε η αυτοπαράδοση δεν είναι παρά έναν επιφανειακός ενθουσιασμός με ημερομηνία λήξης, άλλοτε πρόκειται για κάτι γνήσιο που όμως εκφυλίζεται συν τω χρόνω προς εξουσιαστικότητα. Επιπλέον οι σαδομαζοχιστικοί έρωτες έχουν μέσα τους εξ αρχής τον σπόρο της φθοράς και καταστροφής. Το ανθρώπινο πρόσωπο χάνεται στον βαθμό που η ερωτική αυτοπαράδοση υπηρετεί απλώς ανάγκες ψυχικής παλινδρόμησης προς αρχέγονες εμπειρίες εξάρτησης από τη μητέρα. Για να μην παραλείψουμε και την αυτοακυρωτική παράδοση της ελευθερίας από ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν τον ηγέτη ή τον γέροντα με ασυνείδητα ερωτικού τύπου αισθήματα, ζητώντας του ουσιαστικά να τους καταστρέψει και απαλλοτριωνόμενοι από το αυτεξούσιο επειδή τους φοβίζει.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο προσανατολισμός του «έρωτα» βρίσκεται προς το παρελθόν. Πώς λοιπόν, μετά από τόση ενδεχόμενη παθολογία, νομιμοποιούμαστε να μεταχειριστούμε τον ανθρώπινο έρωτα ως παράδειγμα για τον θεϊκό;

Είναι επειδή στην χριστοκεντρική ερωτική έλξη ο προσανατολισμός κοιτά προς το μέλλον. Ο Χριστός έχει προσλάβει τον καθένα μας και αδημονεί (θα έπρεπε και εμείς μαζί Του!) να δει το πραγματικό πρόσωπό μας να ανατέλλει εν Αυτώ. Ο έρωτας του πιστού προς τον Χριστό, ενισχυόμενος από τον σταθερό έρωτα του Χριστού προς τον πιστό, καρποφορεί διαρκώς τις αρετές και «γεννά» αδιάκοπα το νέο πρόσωπό μας.

(Αφιέρωμα στον  Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, Ψυχής δρόμοι, τ. 15)

Ψυχής δρόμοι: εκεί που οι ψυχολογικές επιστήμες συναντώνται με την πίστη.

Περιοδικό που κυκλοφορεί κάθε Μάϊο και Νοέμβριο από τις εκδόσεις Αρμός.