Εξομολόγηση και Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία: Μία θεολογική προσέγγιση στο έργο του Carl Roggers

Πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Καρατσούλης

Η συνάντηση της θεολογίας με τις ψυχολογικές επιστήμες αποτελεί μία σημαντική πτυχή του διαλόγου της θεολογίας με την νεωτερικότητα. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε μάλιστα σε ένα πεδίο, στο οποίο η θεολογία και η φιλοσοφία παραδοσιακά είχαν την αποκλειστικότητα. Σήμερα για την ορθόδοξη θεολογία η συνάντηση με την ψυχολογία αποτελεί μία ευκαιρία να προσλάβει και να μεταμορφώσει τις νέες επιστημολογικές γνώσεις γύρω από τον ψυχισμό του ανθρώπου.

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στον σωστικό και ευχαριστιακό χαρακτήρα του μυστηρίου της εξομολόγησης, αλλά και στις ανακαλύψεις της προσωποκεντρικής θεωρίας, ως θεραπευτικής διαδικασίας, μέσα από τις οποίες προτείνονται στον σύγχρονο άνθρωπο οι εναλλακτικές προτάσεις για την θεραπεία και επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων και αδιεξόδων του.

Η αναφορά στην έννοια του προσώπου κατά την θεολογική αλλά και την προσωποκεντρική θεωρία, η εξέταση της σχέσης των προσώπων, τόσο μέσα στο μυστήριο της εξομολόγησης όσο και της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας της ΠΠΘ, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στην συνάντηση αυτή υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία για την έναρξη και δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου για την ενότητα του κατακερματισμένου ανθρώπινου προσώπου και την πνευματική αποκατάστασήση του. Έννοιες όπως αγάπη, ελευθερία, πρόσωπο, σχέση κ.ά. αποτελούν μερικά από τα στοιχεία πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί και να αναπτυχθεί ο διάλογος μεταξύ της θεολογίας και της ψυχολογίας.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΔΩ