«Νέα Ενοριακή» 16 Σεπτεμβρίου – 23 Σεπτεμβρίου 2018