Η πληθυσμιακή μας συρρίκνωση

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή», 23 Αὐγ. 2018, παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς μὲ τὸν παραπάνω τίτλο:

    «Μὲ τὰ τελευταῖα ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, ἡ Ἑλλάδα βαίνει συνεχῶς σὲ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ της. Μακροπρόθεσμα δέ, σὲ πλήρη συρρίκνωση. Ἡ πτωτικὴ πορεία τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μᾶς εἶναι ἐμφανής.

  • Ἀναλυτικά, ὁ μόνιμος πληθυσμὸς τῆς χώρας μᾶς τὸ 2017 ἦταν 10.768.193 ἄτομα (5.221.277 ἄνδρες καὶ 5.546.916 γυναῖκες), μειωμένος κατὰ 0,14% σὲ σχέση μὲ τὸ 2016. Αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ ἀνῆλθε σὲ 25.887 ἄτομα.
  • Ἐπίσης, βλέπουμε, ὅτι ἡ διαφορὰ μεταξὺ θανάτων καὶ γεννήσεων ἡ μεγαλύτερη τὸ 2017 (123.079 ἦταν οἱ θάνατοι καὶ 88.132 οἱ γεννήσεις!).

     Αὐτὴ ἡ διαφορά, ἀντὶ νὰ κλείνει χρόνο μὲ τὸ χρόνο, θὰ μεγαλώνει “ὑπέρ” τῶν θανάτων.

  • Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας συνεχῶς φθίνει, ἀλλά καὶ γηράσκει. Εἴμαστε ἀπό τά πρῶτα κράτη μὲ τόσο γερασμένο πληθυσμό.
  • Ἐπὶ πλέον, οἱ ὑπάρχοντες νέοι, ἔχει παρατηρηθεῖ, ὄχι μόνο δὲν παντρεύονται, ἀλλά κι ἂν παντρευτοῦν, ἀποκτοῦν τὸ πολὺ ἕνα παιδί. Οἱ δὲ μορφωμένοι ὁδεύουν πρὸς ἄλλες πατρίδες γιὰ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον. Πάνω ἀπό 620.000 ἔχουν μεταναστεύσει τὰ τελευταῖα χρόνια.
  • Ἐπὶ πλέον, βλέπουμε μὲ πόνο, ἡ ὕπαιθρος νὰ ἔχη ἀδειάσει ἀπό νέα παιδιὰ καὶ τὰ χωριὰ νὰ ἔχουν κυριολεκτικὰ ἐρημώσει. Ἀπεναντίας, οἱ γειτονικές μας χῶρες ἔχουν ραγδαία αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ.

    Ἢ Τουρκία π.χ. ἔχει ἤδη 80.000.000 κατοίκους καὶ σὲ τριάντα χρόνια θὰ ἔχει ξεπεράσει τὰ 100.000.000 μὲ τοὺς ρυθμοὺς πού αὐξάνεται…».

Ἡ ἐπιστολὴ εἶναι γραμμένη ἀπό τὸν οἰκονομολόγο κ. Παντελή Μαυραγάνη. Ὡς πρὸς τὰ μέτρα, πού ὁ ἐπιστολογράφος προτείνει (δεκτὰ καὶ αὐτά), θὰ σημειώναμε ἐδῶ καὶ τρία, πού κατὰ τὴ γνώμη μᾶς εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικά:

  • Πρώτον. Νὰ σταματήση ἄμεσα ἢ ἄγρια ἐθνοκτονία, πού συμβαίνει μὲ τὶς ἐκτρώσεις. Ὄχι μόνο δὲν γεννοῦν οἱ Ἕλληνες παιδιά, ἀλλά καὶ στὰ παιδιὰ πού ἐμφανίζονται στὸν ὁρίζοντα τῆς ζωῆς, σπεύδουμε καὶ τοὺς φωνάζουμε: «Ἄλτ! Ἀπαγορεύεται νὰ γεννηθῆτε! Εἶστε καταδικασμένα σὲ φρικτὸ θάνατο».

Πῶς νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ ἀθῶα παιδάκια τὴ ζωή τους; Συσπειρώθηκαν οἱ ἀποτελοῦντες τὴ σπεῖρα τῶν δολοφόνων: κράτος, γιατρός, πατέρας, μητέρα (καὶ γιαγιά!) καὶ καταβάλλουν στὸν ἐκτελεστή (το γιατρὸ)τὰ ἀργύρια καὶ τὰ κυοφορούμενα βρέφη πολτοποιοῦνται!

Κανεὶς δὲν μιλάει πιὰ γι’ αὐτὸ τὸ γενοκτόνο ἔγκλημα; Ἀκόμα καὶ ὁ ἐπιστολογράφος οὔτε μνεία κάνει γι’ αὐτό, κι ἄς ξέρουν ὅλοι, ὅτι μὲ τὶς ἐκτρώσεις χάνουμε τουλάχιστον 250.000 παιδιὰ κάθε χρόνο! Δηλαδὴ ὁ ἐχθρός της ζωῆς (ἡ ἔκτρωσις) ἀφανίζει κάθε χρόνο μιὰ πόλι σὰν τὴν Πάτρα, καὶ οἱ χριστιανοὶ Ἕλληνες μιὰ ἀντίστασι ἔχουν: Βουβαμάρα, σκεπασμένη μὲ τὸ κερασάκι μιᾶς μαγικῆς θρησκευτικότητας.

  • Δεύτερον. Νὰ ξανανοίξουν οἱ στρόφιγγες τῆς ζωῆς. Ποιὸς τὶς ἔκλεισε; Ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας. Φτωχὲς οἰκογένειες ἄλλοτε ἦταν γεμᾶτες ἀπό παιδιά. Καλοστεκούμενες σήμερα οἰκογένειες ἐμποδίζουν τὴν παιδοποιΐα. Περιορισμὸς τῶν γεννήσεων = θάνατος τῆς Ἑλλάδος! Ὅποιος τὴ ζωὴ δὲν τὴν θέλει, αὐτὸς ὁπωσδήποτε στὸν Θεὸ δὲν πιστεύει. Κι ἃς τὸ καταλάβουμε καλὰ αὐτὸ καὶ οἱ πνευματικοί!

Τρίτον. Νὰ στήριξη τὸ κράτος ἠθικά, ἐπαγγελματικὰ καὶ οἰκονομικὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες. Ἀρκεῖ νὰ ξαναφτιάξουμε κράτος μὲ πίστι, ἰδανικὰ καὶ ἀξίες.