«Νέα Ενοριακή» 9 Σεπτεμβρίου – 16 Σεπτεμβρίου 2018