Ξεκλειδώνοντας τις σχέσεις…

Ποικιλία καταστάσεων χαρακτηρίζουν τή ζωή μας. Καθημερινά βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ εὐχάριστα καί δυσάρεστα, πειρασμούς καί ἀπορίες, διλήμματα καί δυσκολίες. Τό ἀποκορύφωμα τῆς πίεσης πού αἰσθανόμαστε βρίσκεται στίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους. Ὕψιστη τέχνη τῆς ζωῆς τό σχετίζεσθαι, ἀπαιτεῖ ὄχι μόνο ὅλες τίς ψυχικές μας δυνάμεις, ἀλλά καί ἄλλες πού δέν γνωρίζουμε ὅτι διαθέτουμε.

Στήν πραγματικότητα ἀπαιτεῖ μία διαρκῆ ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ μας, μᾶς ζητᾶ νά ἐπινοοῦμε καινούργιους τρόπους νά ὑπάρξουμε. Δῶρο τοῦ Θεοῦ ὁπωσδήποτε, ἀλλά καί ἀποτέλεσμα σκληρῆς καί ἔντιμης ἐργασίας μέ τόν ἑαυτό μας.

Αὐτή τήν ἐπινοητικότητα θέλει νά ὑπηρετήσει καί τοῦτο τό βιβλίο. Συλλογή διαφόρων ὁμιλιῶν οἱ ὁποῖες προσπάθησαν νά συντρέξουν ἀγωνιζόμενους ἀδελφούς μας, ἔχει τήν ταπεινή πρόθεση νά βοηθήσει στό ξεκλείδωμα τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Τό πόσο θά τά καταφέρει εἶναι ἄγνωστο. Σέ τελευταία ἀνάλυση τά κλειδιά τῆς ζωῆς καί τῆς ψυχῆς μας τά κρατᾶ ὁ Θεός καί ἐμεῖς ἔχουμε τήν τιμή νά γινόμαστε συνεργοί Του».

 

Από το νέο βιβλίο

του π. Βασιλείου Θερμού,

που σύντομα

θα κυκλοφορήσει

από τις εκδόσεις «Αρχονταρίκι»)