Ο Ρήγας και το Μακεδονικό

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Στις 24 Ιουνίου συμπληρώθηκαν 220 χρόνια από τη δολοφονία του εθνομάρτυρα Ρήγα του Βελεστινλή. Από τους Οθωμανούς στο Βελιγράδι, υπέστη, όπως και οι επτά σύντροφοί του,  φρικτά βασανιστήρια  και ανατριχιαστικό τέλος, σε ηλικία 41 ετών. Ο Ρήγας παραμένει επίκαιρος. Με τις νέες συνθήκες θα ήταν ίσως εκτός κυβερνητικής γραμμής η εκ μέρους του  έκδοση της εικόνας του Μεγάλου Αλεξάνδρου… Όπως γράφει ο μελετητής του εθνεγέρτη μάρτυρα Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος, με την κυκλοφορία της εικόνας του μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη, το 1797, ο Ρήγας θέλησε να ενισχύσει το επαναστατικό φρόνημα των σκλαβωμένων. Τον προσέφερε σ’ αυτούς ως πρότυπο ανδρείας και αποφασιστικότητας.

Για καλύτερη γνώση της προσωπικότητας και του έργου του Μεγ. Αλεξάνδρου προσέθεσε στην εικόνα τέσσερις παραστάσεις: τη νίκη του στον Γρανικό ποταμό, τη φυγή του Δαρείου, τη θριαμβευτική είσοδό του στην Βαβυλώνα και τα μέλη της  οικογένειας του Δαρείου να τον προσκυνούν, ως νικητή.  Στην εικόνα υπάρχει και κείμενο του Ρήγα για τον Μέγα Αλέξανδρο στα ελληνικά, με μετάφραση του ιδίου στα γαλλικά.

Ο Ρήγας παραμένει επίκαιρος. Στον Ύμνο Πατριωτικό του (στροφή 33)  διδάσκει τους κυρίους Τσίπρα και Καμμένο και όλους τους Έλληνες. Γράφει:

«Αλέξανδρε τώρα να βγης από τον τάφο και να ιδής των Μακεδόνων πάλιν την ανδρείαν την μεγάλην πως τους εχθρούς νικούνε με χαρά στη φωτιά». Πάνε τώρα αυτά… Αυτά τα εφάρμοσαν οι Μακεδονομάχοι. Τώρα η Κυβέρνηση δεν αποτελείται από «εθνικιστές»…

Επίσης ο Ρήγας διδάσκει τους κυρίους Τσίπρα και Καμμένο και τον καθένα από εμάς με τον Θούριό του να κοιτάξουμε την ελευθερία της Πατρίδας και όχι να υπηρετούμε ξένους ηγεμόνες: «Ως πότ΄ οφφικιάλος σε ξένους βασιλείς; Ένα να γένης στύλος δικής σου της φυλής. Κάλλιο για την Πατρίδα κανένας να χαθή, ή να κρεμάση φούντα για ξένον στο σπαθί…Μα όσοι θα τολμήσουν αντίκρυ να σταθούν, εκείνοι και δικοί μας ας είναι, ας χαθούν»….

Ο Κολοκοτρώνης φύλαξε και εφάρμοσε την προτροπή του Ρήγα, όπως ο ίδιος είπε: « Εφύλαξα πίστιν εις την παραγγελίαν του Ρήγα και ο Θεός με αξίωσεν και εκρέμασα φούνταν εις το Γένος μου, ως στρατιώτης του. Χρυσή φούντα δεν εστόλισε ποτέ το σπαθί μου, όταν εδούλευσα εις ξένα κράτη».

Περιττό είναι να σημειώσουμε το αυτονόητο, ότι ο Ρήγας στη Χάρτα της Ελλάδας, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει όλη τη Μακεδονία, ως ελληνική περιοχή, με ελληνική ιστορία. Την φανερώνουν έτσι τα τοπωνύμια, όλα ελληνικά, και οι διασκορπισμένες σε όλη την έκταση της Μακεδονίας εικόνες από αρχαία ελληνικά νομίσματα.

Ο Ρήγας είναι επίκαιρος. Στον Θούριό του (στίχοι 21 – 24) μας καλεί και σήμερα με ζήλο να κάνουμε το Σταυρό μας και να εκλέγουμε άξιους κυβερνήτες: «Ελάτε μ’ έναν ζήλον σε τούτον τον καιρόν, να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον Σταυρόν. Συμβούλους προκομμένους, με πατριωτισμόν, να βάλωμεν εις όλα να δίδουν ορισμόν».