Η έλευση του Χριστού (video)

Με τον π. Θεοδόσιο Μαρτζούχο

Ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία μοναχική εξορία από την αγωνία του να μην πληγωθεί. Προστατεύεται, κλείνεται και απομακρύνεται από τους γύρω του. Ο Χριστός, όμως, ερχόμενος και γινόμενος άνθρωπος σπάει αυτή τη μοναχική εξορία του ανθρώπου και του δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα απαλλαγεί από αυτήν.

Υπάρχει η άφιξη του Χριστού, η έλευση του Χριστού στην καρδιά των ανθρώπων και η επανέλευση του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα βρισκόμαστε στη μεσαία κατάσταση, η οποία εξαρτάται πλήρως από την θεληματικότητα του ανθρώπου. Ο Χριστός θέλει να έρθει στην καρδιά του ανθρώπου και θα έρθει μόνο αν συναινέσει ο τελευταίος.

“Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει”.

Με τον π. Θεοδόσιο Μαρτζούχο