Σεμινάριο: Ποιμαντική της Ναυτιλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ»

(Α΄ Κύκλος   2018)

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, το πρόγραμμα «Ενορία εν δράσει…» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς σε συνεργασία με το «Institute of International Nautical Studies» (Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών) υλο­ποιεί­ται στον Πειραιά, εξειδικευμένο, επιστημονικό πρό­γραμμα κατάρτι­σης, με τον γενικό τίτλο: «Ποιμαντική της Ναυτιλίας».

Είναι ένα καινοτόμο, πιλοτικό πρό­γραμμα εξει­δι­κευμένης Επιμόρφωσης και αποτελεί την πρώτη, σύγχρονη από­πει­ρα προσέγγι­σης στην Ελλάδα τής βιομηχανίας της Ναυτιλίας, από την πλευ­ρά τής Χριστιανικής Ορθόδοξης Θεολογίας, με τρόπο επιστημονικό, μεθο­δι­κό και ποι­μα­ντι­κό.

Στόχος του Προγράμματος είναι να λάβουν οι συμμετέχοντες, ουσιαστικές γνώσεις, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και εξειδίκευσης αλλά και σε κάθε ευκαιρία πρακτικής εφαρμογής, να διαθέτουν τα προσόντα, για την άσκηση αυτής της ιδιαίτερης μορφής Ποιμαντικής της Ναυτιλίας και Διακονίας του Ναυτιλομένου πλησίον, με επαγγελματισμό.

 

Διάρκεια Προγράμματος (Α΄ Κύκλος): 27 Απριλίου – 13 Ιουλίου 2018. 

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δώδεκα (12) εκπαιδευτικές συναντήσεις, χρο­νικής διάρκειας εκάστης τριών (3) ωρών (κάθε Παρασκευή 6- 9 μ.μ., ) και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών, στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελι­στρίας Πειραιώς (Βούλγαρη 50Γ, όπισθεν Ιερού Ναού).

Το πρόγραμμα απευθύνεται, σε Κληρικούς και Θεολόγους με ανάλογα ποιμαντικά ενδια­φέ­ροντα αλλά (κατόπιν επιλογής και διαθεσιμότητας) και σε κάθε σοβαρό Επιστή­μο­να, κάτοχο πτυχίου ανθρωπιστικών σπουδών (Human Sciences).

Το τμήμα θα είναι ολιγομελές και βασικό προσόν για την επιλογή, πέρα από τον τίτλο σπουδών και την αξιολόγηση του βιογρα­φι­κού του κάθε υποψηφίου σπουδαστή, είναι η διάθε­ση μαθητείας και προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά εδώ, ή στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς  (Βούλγαρη 50Γ, όπισθεν Ιερού Ναού, Τηλ.: 2104125619).

Μετά την έγκριση της αιτήσεως οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο θα πρέπει να προσκομίσουν :

  • Αντίγραφο πτυχίου (ακριβές αντίγραφο).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι : 20 Απριλίου 2018.

Η παρακολούθηση και η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμορφώ­σε­ως τού Προγράμ­μα­τος «Ποιμαντική της Ναυτιλίας», είναι εντελώς δωρεάν, καθώς εμπίπτει στη μέριμνα των διοργανωτών για παροχή κοινωνικού έργου και προετοιμασία υπεύθυνων στελεχών για την ιδιαίτερη αυτή διακονία.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η περάτωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος από τούς συμμετέχοντες, πέραν της ανελλιπούς παρακολουθήσεως, θα χρειαστεί στο τέλος και η κατά­θεση μίας ατομικής ή συλλογικής γραπτής εργασίας με θέμα σχετικό με τα διδα­σκό­μενα μαθήματα και με την οποία θα συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον οδηγό σπουδών του αναφέρονται στην Ιστοσελίδα: enoriaendrasei.gr

Το e-mail επικοινωνίας για την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών είναι το [email protected]