«Νέα Ενοριακή» 31 Δεκεμβρίου 2017 – 7 Ιανουαρίου 2018