Η πραγματική χριστιανική αγάπη

π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Πραγματική χριστιανική πίστη είναι αυτή που αναφέρεται καταρχάς στον εν Τριάδι Θεό, δηλαδή σ’ Αυτόν που αποκάλυψε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, διαφυλάσσεται δε και προσφέρεται από την Εκκλησία του Χριστού που είναι το σώμα Του.

Είναι το ακούμπισμα της ύπαρξης του ανθρώπου στα χέρια του Χριστού, που σημαίνει να αφήσει ο άνθρωπος να προσδιορισθεί η ζωή του από τη ζωή του Χριστού, όπως διαρκώς μας καλεί να κάνουμε η Εκκλησία: «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Αληθινός δηλαδή πιστός είναι αυτός που αγωνίζεται να γίνει Χριστός, με τη βοήθεια βεβαίως του ίδιου του Χριστού, («χωρίς Ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»), που θα πει με την ενίσχυση κατεξοχήν των μυστηρίων της Εκκλησίας….

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΔΩ