«Νέα Ενοριακή» 17 Σεπτεμβρίου – 24 Σεπτεμβρίου 2017