Διαχείριση – Αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας (video)


Η Ευαγγελία Μωυσίδου παρουσιάζει την εργασία “Διαχείριση- Αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας. Τελικές επισημάνσεις” των Μωυσίδου Ευαγγελίας, Βεργίδη Δημήτρη, Παναγιωτόπουλου Γιώργου, στην επιστημονική ημερίδα «Η βία στο σχολικό περιβάλλον. Μια διαδρομή στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας». Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Τρίτη 8 Απριλίου 2014.