Φωτογραφίες από την εορτή του Αγίου Λουκά του ιατρού στη Συμφερούπολη της Κριμαίας

Φωτογραφίες: Δημήτριος Δημητρίου / Συνοδοιπορία