Από την ανακομοιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Λουκά του ιατρού (video)


Στιγμιότυπα από την ανακομοιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Λουκά του ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας (17.3.1996), και την μεταφορά του ιερού σκηνώματος από το κοιμητήριο στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στη Συμφερούπολη στις 20 Μαρτίου 1996.