Μέτρα και Αντίμετρα

Κωνσταντίνος Ερρίπης

Σ ο υ   κ α τ ά σ χ ω   τ ο   α υ τ ο κ ί ν η τ ο
Αλλά
Θα δώσω από ένα ποδήλατο στα δυο παιδιά σου
Με την προϋπόθεση
ότι ο ποδηλατόδρομος που έχει προγραμματισθεί για την επόμενη 10ετία θα περνάει έξω από το σπίτι σου.

Σ ο υ   κ ρ α τ ι κ ο π ο ι ώ   τ ο   α γ ρ ό κ τ η μ α
Αλλά
Θα έχεις το δικαίωμα να αγοράζεις σε τιμή κόστους τα προϊόντα των διπλανών αγροκτημάτων μία φορά το μήνα
Με την προϋπόθεση
ότι δεν θα χρησιμοποιείς καρότσι ούτε τσάντα αλλά όσα θα μπορείς να κρατήσεις με το … αριστερό σου χέρι

Σ ο υ   δ ι π λ α σ ι ά ζ ω   τ α   δ ί δ α κ τ ρ α   τ ο υ   σ χ ο λ ε ί ο υ
Αλλά
θα σου επιστρέψω το 50% εξ αυτών, όταν ο γιος σου επιστρατευτεί … εν καιρώ πολέμου.
Εάν είναι κορίτσι θα πάρει πίσω όλα τα λεφτά του στο πρώτο διαζύγιο, εάν αυτό θα έχει βγει το πρώτο τρίμηνο του γάμου του.