Μεγάλη Δευτέρα – Επί ασπαλάθων (video)


Τα δύο γεγονότα που προβάλλονται τη Μεγάλη Δευτέρα,είναι το παράδειγμα του Ιωσήφ του Παγκάλου, αλλά και της ξηρανθείσης συκής. Η Εκκλησία μας μας παροτρύνει λέγοντας να μην ασχολούμαστε με το εξωτερικό περίβλημα και την εικόνα μας, σαν τους φαρισαίους, όντας εσωτερικά και πνευματικά τελείως άδειοι.