Κυριακή των Βαΐων – Επί Ασπαλάθων (video)


“Ωσαννά εν τοις υψίστοις ευλογημένος ο ερχόμενος”
Ο Χριστός μας ως καρδιογνώστης, άκουγε τις κραυγές του πλήθους,αλλά ήξερε τι υπήρχε μέσα τους και τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια.Πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί στις κραυγές του πλήθους.Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να υπακούσουμε στο λόγο του Χριστού και των Αγίων και όχι στις κραυγές του όχλου.